Этнографический блог о народах и странах мира их истории и культуре

Самые интересные заметки

РЕКЛАМАИстория Украины

1 ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
2 УКРАЇНЦІ НА ЗЕМНІЙ КУЛІ
3 УКРАЇНЦІ НА ЗЕМЛЯХ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
4 РОЗДІЛ IV УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД НА ЗЕМЛЯХ КОЛИШНЬОГО СРСР
5 НАЙБІЛЬШ ЧИСЛЕННІ НАРОДИ В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
6 ЖІНКИ У СКЛАДІ НАСЕЛЕННЯ
7 Передумови та причини втягування України в російський етномовний простір
8 Вплив міграційних процесів на етнічну структуру населення України
9 Особливості мовної та етнічної асиміляції українців
10 Динаміка загальної чисельності населення українців. Українці: чисельність та територіальне розміщення
11 Етномовні процеси
12 Мовне середовище українців: україномовні та російськомовні.
13 Зміни чисельності та територіального розселення російської етнічної меншини.
14 Мовна структура росіян: україномовні та російськомовні.
15 Інші етнічні меншини: динаміка чисельності та мовне середовище.Частина 1
16 Інші етнічні меншини: динаміка чисельності та мовне середовище. Частина 2
17 Україномовне та російськомовне населення: чисельність та структура. Частина 1
18 Україномовне та російськомовне населення: чисельність та структура. Частина 2
19 Україномовне та російськомовне населення: чисельність та структура. Частина 3